u bent client

u bent client

U bent cliënt bij Prevident Boxtel en wordt behandeld door een van onze mondhygiënisten

Zij dragen zorg voor uw parodontale behandeling. Het eerste contact met de praktijk zal veelal verlopen via onze secretaresse die met u uw eerste consult zal plannen. Voorafgaand aan het eerste consult zal u gevraagd worden naar uw persoonsgegevens. Daarnaast stellen wij het op prijs als u eventueel medicijngebruik of aanwezige andere lichamelijke of geestelijke ziekten direct meldt. Vergeet U niet uw legitimatiebewijs en verzekeringspasje mee te nemen voor de eerste afspraak!

Wat kunt u verwachten van het eerste consult/het intakegesprek?

Tijdens het eerste consult zal een van onze mondhygiënisten een uitgebreide gezondheidsvragenlijst met u doornemen om op deze manier een inventarisatie te kunnen maken van alle risico’s voor, tijdens en na de behandeling. Onderliggende ziekten of medicijngebruik kunnen van invloed zijn op het samen te stellen behandelingsplan. Daarna starten we met een uitgebreide voorlichting over het ontstaan van tandvleesproblemen. We brengen uw gebitssituatie volledig in kaart en stellen vervolgens de behandelbehoefte en behandelingsnoodzaak vast. In samenspraak met tandarts en patiënt komt het volledige behandelingsvoorstel tot stand. Aan de hand van het behandelingsvoorstel kunt u direct een begroting voor de kosten van behandeling opvragen.

Per 1 april 2019 is Prevident overgenomen door Kliniek voor Mondzorg Boxtel. 

Graag verwijzen wij u naar de website van Kliniek voor Mondzorg Boxtel.