Behandelingen

  Home > Behandelingen

Behandelingen

Afspraak reglement

Graag willen wij u mededelen dat wij een bepaald reglement hanteren wat betreft het niet nakomen of te laat afzeggen van uw geplande afspraak.

Een afspraak dient minstens 24 uur van te voren te worden afgezegd.

Mocht dit reglement niet worden nageleefd, brengen wij in rekening:

de eerste keer €21,-

de tweede keer €42,-

de derde keer €65,-

 

Behandelingen

De taken die de mondhygiënist uitvoert zijn in eerste instantie gericht op preventie:

 • het voorkomen van cariës (gaatjes in tanden en kiezen);
 • het voorkomen van tandvleesaandoeningen;
 • daarnaast voert de mondhygiënist behandelingen uit die gericht zijn op genezing, zoals het behandelen van tandvleesaandoeningen.

HET BEHANDELPROTOCOL

We werken in de praktijk volgens het behandelprotocol van de Nederlandse Vereniging voor Parodontologie. We gebruiken dit protocol omdat tandvleesproblemen niet altijd direct zichtbaar en acuut zijn. Meestal is er sprake van een chronisch proces dat zich in de tijd verder kan ontwikkelen. Om deze ontwikkeling te kunnen vaststellen, is periodieke screening van het tandvlees nodig. De tandarts zal bij elke periodieke controle de situatie van uw tandvlees vastleggen. Op deze manier kunnen we vaststellen of u een risico-patient bent voor het ontwikkelen van parodontitis.

1.1 SCREENINGSONDERZOEK / periodiek parodontaal onderzoek

Uw tandarts en of mondhygiënist voert een globaal onderzoek uit. Door middel van een steekproefsgewijze meting wordt de conditie van uw tandvlees bepaald. Uw tandvlees krijgt een cijfer. Dit noemen we de dpsi-score. Aan de hand van deze score bepaalt men of voor u behandeling noodzakelijk is en door wie de behandeling kan worden uitgevoerd. De parodontoloog, tandarts, mondhygiënist of preventieassistent.

1.2 PARODONTAALONDERZOEK

Onder uitgebreid parodontaal onderzoek wordt verstaan:

 • Het afnemen van een tandheelkundige, medische en psychosociale vragenlijst;
 • Het meten en vastleggen van de ruimtes rondom alle aanwezige tanden en kiezen;
 • Het meten en vastleggen van de hoeveelheid bloeding;
 • Het meten en vastleggen van de mate waarin het tandvlees terugtrekt;
 • Het meten en vastleggen van de beweeglijkheid van de tanden en kiezen;
 • Het vaststellen van het niveau van mondhygiënische zelfzorg van de patiënt;
 • Het zonodig overleg voeren met tandarts, huisarts of specialist;
 • Het schriftelijk vastleggen van de bevindingen;
 • Het stellen van de diognose en het inschatten van de prognose;
 • Het verstrekken van algemene informatie en het bespreken van de bevindingen;
 • Het opstellen van een behandelingsplan en het bespreken hiervan met de patiënt;
 • Het bespreken van het belang van een goede zelfzorg;
 • Aanvullend onderzoek (zoals röntgenfoto’s, zonodig bacteriologische- en andere onderzoeken).

2. Initiële parodontale behandeling

De behandeling omvat:

 • Het geven van instructie mondhygiëne en het daarin begeleiden van de patiënt;
 • Het verwijderen van alle plak en tandsteen, zowel boven als onder het tandvlees;
 • Het grondig reinigen van de worteloppervlakken, zonodig onder verdoving;
 • Het polijsten van gebitselementen.

3. Tussentijdse beoordeling

De tussentijdse beoordeling wordt zonodig toegepast en omvat:

 • Het globaal beoordelen van het bereikte resultaat van:

– Gebitsreiniging

– Mondhygiënische zelfzorg

 • Aanvullende instructie indien nodig
 • Het verwijderen van (rest) tandsteen en plak

4. Herbeoordeling

Enkele maanden na uitgevoerde initiële behandeling vindt er een herbeoordeling plaats op basis van nieuwe metingen die vastgelegd worden in de parodontiumstatus. De herbeoordeling omvat:

 • Het meten van de pocketdiepte rondom alle tanden en kiezen en het noteren van de pockets met een diepte van 4 mm of meer
 • Het noteren van de plaatsen waar zich nog bloedingen bevinden;
 • Het meten en vastleggen van gegevens over teruggetrokken tandvlees;
 • Het meten en vastleggen van gegevens van de beweeglijkheid van tanden en kiezen;
 • Het vaststellen van het niveau van de zelfzorg van de patiënt;
 • Het bespreken van het behandelingsresultaat en het vervolgtraject. Dit traject kan bestaan uit:
 • Het verder vervolgen van nazorgbehandeling of
 • Het verwijzen naar een tandarts en/of preventieassistent of
 • Het verwijzen naar een parodontoloog.

In enkele gevallen zien we dat behandelingen niet het gewenste resultaat hebben opgeleverd. In dit geval kan het zijn dat wij u verwijzen naar de parodontoloog (een specialist op tandvleesgebied). Dit uiteraard alleen als blijkt dat u voldoende inspanningen heeft geleverd om uw mondhygiëne op peil te krijgen. Ook stoppen met roken kan bepalend zijn voor het al dan niet slagen van de behandeling. Wij willen u meegeven dat behandelingen meer kans van slagen zullen hebben indien u onze adviezen zorgvuldig opvolgt.

 

5. Nazorgbehandeling

Standaard nazorg:

Het beoordelen en vastleggen van de actuele situatie van het tandvlees, controleren van de mondhygiëne en het verwijderen van plak en tandsteen. Het schoonmaken van worteloppervlakken, polijsten van tanden en kiezen, het geven van voorlichting en instructie.

Uitgebreide nazorg:

Het beoordelen en vastleggen van de actuele situatie van het tandvlees, het controleren van de mondhygiëne, het verwijderen van plak en tandsteen, het schoonmaken van de worteloppervlakken, het polijsten van tanden en kiezen, het geven van voorlichting en instructie.

Het verschil tussen een standaard nazorg behandeling of een uitgebreide nazorg behandeling is de tijd die wij hiervoor nodig hebben. Dit is per patiënt verschillend. Ook dit heeft u gedeeltelijk zelf in de hand door uw mondhygiëne goed op peil te houden.

Verantwoordelijkheid behandelresultaat

Graag willen wij in samenwerking met de patiënt streven naar een optimaal behandelresultaat.

Wij kunnen dit alleen realiseren als u ook daadwerkelijk op de afgesproken vervolgtermijn verschijnt.

Indien u om wat voor reden dan ook uw afspraak moet annuleren, zal deze verplaatst worden naar de eerstvolgende agendamogelijkheid.

 

Per 1 april 2019 is Prevident overgenomen door Kliniek voor Mondzorg Boxtel. 

Graag verwijzen wij u naar de website van Kliniek voor Mondzorg Boxtel.