Privacy reglement

    Home > Privacy reglement

Patiensinformatie en -services are saved volgens de wet AVG. Voor de stuurovereenkomst met uw zorgprofessionals wordt gebruik gemaakt van ZorgMail.

 

Privacy in de mondzorgpraktijk

Voor een goede mondzorgbehandeling is het noodzakelijk van een patiënt (e) een tandheelkundig dossier samen te stellen. Het dossier bevat aantekeningen over zijn / haar gebitstoestand, gegevens over de relevante onderzoeken en verslagen van onderzoeken. Ook worden gegevens opgenomen die oudsten zijn, alsof bij zijn / haar huisarts, met zijn / haar wedstrijden zijn opgevraagd. Omgekeerd kunnen gegevens uit het dossier worden verstrekt aan andere zorgverleners. Dit gebeurt niet als hij / zij erbij aanwezig is. De gegevens kunnen ook door een waarnemer van voor overleg met andere mondzorgkundigen worden gebruikt.

Een beperkt aantal gegevens uit het dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie. Also data to the database to others also also which is regular.

Beveiliging van de gegevens

De praktijk zorgt ervoor dat gegevens veilig worden opgeborgen, dat deze niet verloren raken en niet in onb. Handen komen. Alleen contact bij de behandeling betrokken personen hebben toegang tot de gegevens. Bijvoorbeeld de mondhygiëniste, de assistent of een waarnemer. Zij heeft alleen toegang tot het dossier dat voor hun taak nodig is. Deze personen zijn uiteraard verplicht tot geheimhouding.

Bewaartermijn

De algemene bewaringermijn van de gegevens is vijftien jaar. Het kan voorkomen dat de gegevens die langer in leven blijven, worden behandeld, omdat dit van belang is voor langlopende of revenerende behandelingen. Het initiatief tot langere houdbaarheid van de patiënt (e) uitgaan.

Recht tot inzage, afschrift, correctie, aanvulling en afscherming

De patiënt (e) heeft recht op zijn / haar gegevens in een te zien en kan om een ​​(foto) kopie van de gegevens verlangen. Als de patiënt (e) van mening is dat de gegevens in zijn / haar-dossier. Hij / zij kan ook vragen om een ​​door de mondzorg afgegeven (aanvullende) verklaring over de gegevens aan het dossier toe te voegen. Hij / zij kan ook, indien hij / zij prijs is bewaring van de gegevens, verlangen (bepaalde) gegevens voor anderen af ​​te schermen. De patiënt (e) bijna alles mogelijk, maar in elk geval binnen vier weken, een reactie te ontvangen.

Recht op verwijdering en vernietiging

De patiënt (e) kan vragen (een deel van) zijn / haar gegevens te vernietigen. Dit verzoek moet worden onthouden, tenzij aan de patiënt is voldaan, tenzij het een andere voorwaarde is.

 

Per 1 april 2019 is Prevident overgenomen door Kliniek voor Mondzorg Boxtel. 

Graag verwijzen wij u naar de website van Kliniek voor Mondzorg Boxtel.