Huisregels

Huisregels

Annuleren / verzetten van afspraken:

Wanneer u een afspraak wil verzetten of annuleren moet u dit  24 uur van te voren aangeven, per email of telefonisch.

info@previdentboxtel.nl

Telefoonnummer: 0411-676575.

Niet nagekomen of te laat afgemelde afspraken worden in rekening gebracht!

1e keer € 21.00

2e keer € 42.00

3e keer € 65.00

 

Verantwoordelijkheid behandelresultaat

Graag willen wij in samenwerking met de patiënt streven naar een uitstekend behandelresultaat.

Wij kunnen dit alleen als u ook verschijnt op de afgesproken behandeldatum/tijd.

Indien u wilt dat uw afspraak wordt verplaatst, zal deze worden verplaatst naar de eerstvolgende agendamogelijkheid.

 

Herinneringsmail:

Prevident verzendt een herinneringsmail ter herinnering van uw afspraak. Wij willen u er op attent maken dat u geen rechten kunt geven aan een niet verzonden of niet ontvangen herinneringsmail.

U beheert uw eigen agenda.

 

Andere behandelaar

Incidenteel kan het voorkomen dat je (eenmalig) een andere mondhygiëniste krijgt die de behandeling uitvoert. De reden daarvan kan zijn:

  • Een collega neemt het programma over van een afwezige behandelaar i.v.m. ziekte, vakantie, cursus van de betreffende mondhygiënist;
  • Een van de mondhygiënisten handelt in het kader van intercollegiale toetsing of een stageopdracht. Hierover wordt u voor aanvang van behandeling geïnformeerd.

 

Vergoeding van behandeling

Informatie over de vergoeding van de behandeling kunt u bij uw eigen zorgverzekeraar opvragen bij de hand van een begroting.

Andere inlichtingen over vergoedingen kunt u vinden op de site:  www.allesoverhetgebit.nl

 

Betalingsvoorwaarden

Behandeling kan worden overgemaakt middels een direct declaratie, dit houdt in dat de rekening direct wordt meegegeven en deze niet naar FAMED zal worden overgedragen.

 

Per 1 april 2019 is Prevident overgenomen door Kliniek voor Mondzorg Boxtel. 

Graag verwijzen wij u naar de website van Kliniek voor Mondzorg Boxtel.