Het Behandelprotocol

  Home > Het Behandelprotocol

Het Behandelprotocol

De taken die de mondhygiënist uitvoert zijn:

 • het voorkomen van cariës (gaatjes in tanden en kiezen)
 • het voorkomen van tandvleesaandoeningen
 • Daarnaast voert de mondhygiënist behandelingen uit die gericht zijn op genezing, zoals het behandelen van tandvleesaandoeningen.

HET BEHANDELPROTOCOL

We werken in de praktijk volgens het behandelprotocol van de Nederlandse Vereniging voor Parodontologie. We gebruiken dit protocol om de kwaliteit van de zorg te waarborgen.

1.1 SCREENINGSONDERZOEK / periodiek parodontaal onderzoek

Uw tandarts en of mondhygiënist voert een globaal onderzoek uit. Door middel van een steekproefsgewijze meting wordt de conditie van uw tandvlees bepaald. Uw tandvlees krijgt een cijfer. Dit noemen we de dpsi-score. Aan de hand van deze score bepaalt men of voor u behandeling noodzakelijk is en door wie de behandeling kan worden uitgevoerd. De parodontoloog, tandarts, mondhygiënist of preventieassistent.

1.2 PARODONTAALONDERZOEK

Onder uitgebreid parodontaal onderzoek wordt verstaan:

 • Het afnemen van een tandheelkundige, medische en psychosociale vragenlijst;
 • Het meten en vastleggen van de ruimtes rondom alle aanwezige tanden en kiezen;
 • Het meten en vastleggen van de hoeveelheid bloeding;
 • Het meten en vastleggen van de mate waarin het tandvlees terugtrekt;
 • Het meten en vastleggen van de beweeglijkheid van de tanden en kiezen;
 • Het vaststellen van het niveau van mondhygiënische zelfzorg van de patiënt;
 • Het zonodig overleg voeren met tandarts, huisarts of specialist;
 • Het schriftelijk vastleggen van de bevindingen;
 • Het stellen van de diognose en het inschatten van de prognose;
 • Het verstrekken van algemene informatie en het bespreken van de bevindingen;
 • Het opstellen van een behandelingsplan en het bespreken hiervan met de patiënt;
 • Het bespreken van het belang van een goede zelfzorg;
 • Aanvullend onderzoek (zoals röntgenfoto’s, zonodig bacteriologische- en andere onderzoeken)

Per 1 april 2019 is Prevident overgenomen door Kliniek voor Mondzorg Boxtel. 

Graag verwijzen wij u naar de website van Kliniek voor Mondzorg Boxtel.