Tussentijdse Beoordeling

    Home > Tussentijdse Beoordeling

Tussentijdse Beoordeling

3. Tussentijdse beoordeling

De tussentijdse beoordeling wordt zonodig toegepast en omvat:

  • Het globaal beoordelen van het bereikte resultaat van:

– Gebitsreiniging

– Mondhygiënische zelfzorg

  • Aanvullende instructie indien nodig
  • Het verwijderen van (rest) tandsteen en plak

Per 1 april 2019 is Prevident overgenomen door Kliniek voor Mondzorg Boxtel. 

Graag verwijzen wij u naar de website van Kliniek voor Mondzorg Boxtel.